Starterslening Veghel

Verantwoord lenen

Volgens de normen van het Nibud

Een hypotheek is mogelijk als jij voldoet aan de inkomensnormen zoals deze door het Nibud zijn opgesteld. Volgens deze inkomensnormen mag een bepaald percentage van het inkomen aan woonlasten worden besteed. Op deze manier weet jij zeker dat jij jouw woonlasten ook kunt betalen. Jij houdt bij een normaal uitgavenpatroon altijd voldoende geld over voor andere uitgaven zoals bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen en verzekeringen.

Jouw inkomens- en vermogensontwikkeling

De Erkend StartersCoach richt zich bij de vaststelling van een verantwoorde en voordelige hypotheek op jouw gewenste en te verwachten inkomens- en vermogensontwikkeling gedurende de looptijd van de hypothecaire lening en/of gebaseerd op jouw statistische levensverwachting. Dit wordt ook wel als een Integraal Financieel Advies (IFA) omschreven.

Beperken van jouw betalingsrisico's

Bij een Integraal Financieel Advies richt de Erkend StartersCoach zich verder op de beperking van financiële risico’s die verbonden zijn aan voor jouw onverwachte gebeurtenissen, zoals:

 • stijging hypotheekrente;
 • overlijden;
 • arbeidsongeschiktheid;
 • werkeloosheid;
 • einde van de relatie (bijvoorbeeld bij echtscheiding);
 • ondernemingsrisico;
 • daling beurs;
 • inflatie;
 • etc.
Objectief adviseren

De Erkend StartersCoach stelt zich objectief op ten aanzien van de oplossingen, welke benodigd zijn om jouw financiële doelstellingen te realiseren. Mogelijke oplossingen zijn:

 • fiscale structuren;
 • financieren;
 • verzekeren;
 • wijze van aflossen.

In een Hypotheek AdviesRapport wordt duidelijk voor jou vastgelegd, wat de effecten zijn van de geadviseerde middelen/producten ten aanzien van het realiseren van jouw financiële doelstellingen.

Advies & Bemiddeling

Het Integrale Financieel Advies (IFA) door de Erkend StartersCoach bestaat uit de hieronder genoemde fases:

 1. Kennismaking (Voorbereidende of ook wel oriëntatiefase genoemd) - Kostenloos.
 2. Beeldvorming (Informatiefase).
 3. Oplossing (Adviesfase).
 4. Bemiddeling (Bemiddelingsfase).
 5. Nazorg - Periodiek Financieel Onderhoud (Beheerfase).

Financieel advies is en was nooit gratis. Vanzelfsprekend wordt voor de geleverde dienstverlening gedurende de fases 2 tot en met 5, door de Erkend StartersCoach kosten aan jou in rekening gebracht. TIP: Informeer vooraf naar de hoogte van de kosten.

Best passende oplossing

Het Integraal Financieel Advies (IFA) door onze Erkend StartersCoach leidt voor jou naar de best passende oplossing. Dit wordt voor jou vastgelegd in een Hypotheek Advies Rapport (HAR) welke bestaat uit de hieronder genoemde onderdelen:

 1. Overzicht gehanteerde uitgangspunten.
 2. Samenvatting met aanbevelingen en aandachtspunten.
 3. Analyse van scenario's (betalingsrisico's).
 4. Advies.
 5. Beheer.
 6. Onderhoud.
Passende beloning

De beloning voor de door de Erkend StartersCoach toegepaste integrale financiële advisering is voor jou 'passend' en transparant. De vergoeding wordt vooraf met jou afgesproken, voordat een begin wordt gemaakt met de werkzaamheden door de Erkend StartersCoach. In overleg met de Erkend StartersCoach kun jij een keuze maken uit een vergoeding op basis van:

 1. uurtarief;
 2. vaste declaratie;
 3. wel of niet in combinatie met een Service Abonnement (SA).