Starterslening Veghel

Wie is SVn?

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) vindt kwalitatief goed en betaalbaar wonen in een aangename leefomgeving een groot goed. Als Stimuleringsfonds richten zij zich geheel en al op dit doel. SVn zet zich specifiek in voor financieel verantwoord eigenwoningbezit voor mensen met een bescheiden inkomen. SVn is een onafhankelijke financiële partner voor gemeente, provincie, woningcorporatie of andere marktpartij in volkshuisvesting.

SVn - Uitvoering Starterslening Veghel

SVn (stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) is een onafhankelijke financiële partner van gemeenten, provincie, woningcorporatie of andere marktpartijen in volkshuisvesting.

SVn is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De deelnemers zijn de inhoudelijk en bestuurlijk bepalende kracht. Partners van SVn kunnen geen deelnemer worden. Met hen wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

SVn verstrekt de Starterslening in opdracht van de gemeenten die bij de SVn een fonds hebben ondergebracht. De gemeente Veghel heeft voorwaarden opgesteld waaraan jij moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. Ook bepaalt de gemeente Veghel de maximale hoofdsom van de Starterslening die jij kunt krijgen. De SVn behandelt de aanvraag voor de Starterslening en verzorgt de verdere afhandeling en administratie.

Contactgegevens SVn

Postadres
Postbus 9
3870 CA Hoevelaken
 
 
 
 
 
Bezoekadres
Westerdorpstraat 66
3871 AZ Hoevelaken
 
 
 
 
 
Telefoon, fax en e-mail
T: 033 253 94 01
F: 033 253 94 24
E: info@svn.nl of kredietverlening@svn.nl
 
Openingstijden
Ma - Do: 8:30 - 17:30 uur
Vr: 8:30 - 16:30 uur